Plug-In with MARii

Podcast Bosan : Adakah jurang teknologi bagi PKS terlalu besar?

February 14, 2022 Malaysia Automotive, Robotics and IoT Institute (MARii)
Plug-In with MARii
Podcast Bosan : Adakah jurang teknologi bagi PKS terlalu besar?
Show Notes

Kemajuan teknologi menjadikan pendigitalan sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Seperti terlihat di mana-mana, daripada mengakses perkhidmatan penting dan membeli produk melalui platform digital sehingga ke kaedah pembelajaran dan bekerja secara maya.

Penerapan teknologi digital dalam model perniagaan telah terbukti memberi manfaat kepada produktiviti dan kelestarian dalam jangka panjang, dan ini jelas terbukti terutamanya ketika krisis ketika pandemik. 

Teknologi juga akan membantu merapatkan jurang produktiviti antara PKS dan firma besar menerusi peningkatan kapasiti dan kemampuan untuk berdaya saing dan berinovasi dengan lebih baik.

KEY TAKEAWAYS:

2.29 - Peranan REKA bagi membantu syarikat dan pengusaha bagi menceburi teknologi baru.

5.40 - Kajian dan pemahaman - Projek Kereta Tanpa Pemandu (Autonomous Car).

7.45 - Landskap pembangunan dan penerimaan Teknologi di Malaysia

10.42 - Penggunaan teknologi bagi membantu pertumbuhan ekonomi - Individu, syarikat dan negara.

12.46 - Peluang untuk menaikkan taraf hidup rakyat.

13.01 - Penerimaan teknologi bagi peniaga kecil dan sederhana.

15.18 - Cabaran yang di hadapi oleh pemilik syarikat bagi adaptasi perubahan teknologi.

19.12 - Faktor lain bagi merealisasikan galakan pertumbuhan ekonomi - Innovasi.

22.10 - Mindset - Pengguna teknologi dan pembangun teknologi.

23.53 - Adaptasi dan pembinaan teknologi bermula dari Kolej dan Universiti.

25.48 - Pengunaan teknologi akan mengubah cara hidup kita - kebiasaan baharu.